Vissen vermenigvuldigen zich massaal

Harry van Vugt maakte ons attent op een opmerkelijk verschijnsel dat zich voordeed in het Ossengoor in het Chaamse bos.

Nee geen wonderbaarlijke visvermenigvuldiging zoals in de bijbel word beschreven maar wel een opmerkelijk verschijnsel. In de zomers van 2019 en 2020 was het uitzonderlijk droog. Vennen vielen droog zo ook het Ossengoor in het Chaamse bos. Vissen gingen dood of de laatste werden opgegeten door reigers. In 2021 was het een normaal jaar de vennen liepen weer vol regenwater.

Er kwamen o.a. broeden 2 paar futen en 2 paar dodaars die ook allen jongen grootbrachten. Vooral de aanwezigheid van futen deed al vermoeden dat er weer vis moest zitten. Op 1 juni 2021 waren er zelfs twee visarenden aanwezig. In december 2021 was er een bijzonder verschijnsel waarneembaar.
Duizenden kleine vissen zwommen voor de stuw alsof ze verder wilde zwemmen maar dat was niet mogelijk omdat het waterpeil een halve meter lager stond. Massaal kwamen ze aan de oppervlakte wat even een grote zilveren schijn opleverde. Het verschijnsel werd beschreven in de Volkskrant.
Er is iemand bijgehaald die meer van vissen afweet. Het waren ruisvoorns. Het is bekend dat eenden vissenkuit eten en kunnen verspreiden dat in hun uitwerpselen kan overleven. De vis explosie werd ook door visetende vogels opgemerkt. Velen kwamen op de overvloed af. Geteld werden:
Aalscholver max. 44 op 6 jan 2022
Grote Zilverreiger max. 19 op 26 jan 2022
Blauwe Reiger max. 6 op 7 jan. 2022.

Het wordt interessant om te zien hoeveel visetende vogels er komen broeden.
Harry van Vugt januari 2022.

 

 

 

Vergelijkbare berichten