Dintelse Gorzen

  

 ​

   

Naam coördinator

Ronald Buijnsters

   

Emailadres

dintelsegorzen@westbrabantsevwg.nl 
   

Doel

 

Een bijdrage leveren aan de bescherming van de vogels die gebruik maken van het natuurgebied Dintelse Gorzen. Dat doet de werkgroep op de volgende manieren:
  • het uitvoeren van jaarrond tellingen;
  • het voor Sovon uitvoeren van watervogeltellingen in het gebied;
  • voor Natuurmonumenten tellen we alle voorkomende soorten in de Dintelse Gorzen.
 

Gebied

 

Onze werkgroep is jaarrond actief in natuurgebied de Dintelse Gorzen. Vroeger was dit een getijdengebied, maar met de sluiting van de Krammer-Volkerak zijn de getijden verdwenen en is het gebied totaal veranderd. Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten Zeeland, waarvoor wij de vogels aanwezig in het gebied tevens helpen monitoren.
 

Werkwijze

 

Elke zaterdag die het dichts bij de 15e van de maand ligt wordt er een dag geïnventariseerd. Tijdens tellingen gaan we te voet op pad. Goed waterdicht schoeisel, zoals hoge laarzen, zijn daarbij noodzakelijk. We gaan het terrein in het midden van het gebied in en splitsen ons vervolgens op in twee groepen om ieder een deel te inventariseren. Regelmatig stoppen we om met de verrekijker of telescoop te zoeken naar vogels.
De gegevens van onze watervogeltelling worden ingevoerd voor Sovon. Daarnaast doen we ons telwerk ook voor de gebiedsbeheerder Natuurmonumenten, zodat men op de hoogte blijft van de soorten die voorkomen in het gebied.

 

Bijzonderheden

 

Huidig aantal deelnemers: 8 tellers. Het is mogelijk om je aan te melden om een keer mee te gaan. Je sluit dan aan bij ervaren tellers met veel kennis van het gebied en haar flora en fauna. We tellen in een gebied dat niet toegankelijk is voor publiek, dus aanmelden is noodzakelijk.

 

Zie voor een impressie van de activiteiten van de werkgroep het interview met Ronald Buijnsters door Paul Begijn van Natuurmonumenten: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dintelse-gorzen/nieuws/we-telden-220-vogelsoorten-35-jaar-dintelse-gorzen 

 

 

  

 

 

Laatste wijziging 19-01-2023

 

^ Naar boven