Knotwerkgroep

   

Naam coördinator

Piet Brosens en Rob Fisscher

   

Emailadres

knotwerkgroep@westbrabantsevwg.nl

   

Doel

 

Het onderhouden en aanplanten van knotwilgen is de belangrijkst taak van de knotwerkgroep. Dit doen we om de biotoop van de steenuil in stand te houden. Knotwilgen zijn namelijk onontbeerlijk voor deze holenbroeder.

De knotwerkgroep werkt nauw samen met de uilenwerkgroep. Deze weet vaak waar geknot moet worden en geeft dit door.

 

Gebied

 

Er wordt gewerkt binnen het gebied van de vogelwerkgroep, dus in Breda en in de directe omgeving.

 

Werkwijze

 

Ieder jaar wordt er in de wintermaanden oktober, november, januari en februari op vier zaterdagen vanaf 09:00 uur tot circa 14.00 uur gewerkt.

In principe proberen we alleen met handgereedschap te werken, maar indien nodig kan ook gebruik worden gemaakt van een kettingzaag.
Drie dagen zijn gereserveerd voor het knotten van wilgen waarbij met name het belang van het in stand houden van de biotoop van de steenuil voorop staat.

In februari is de dag gereserveerd voor het onderhoud aan de oeverzwaluwwand in Waterakkers.

 

Bijzonderheden

 

Huidig aantal deelnemers: 12 (inclusief de coördinatoren). Nieuwe deelnemers zijn welkom.

De werkgroep beschikt zelf over het benodigde gereedschap.

 

 


Extra ondersteuning is zeer welkom, graag aanmelden bij Rob Fisscher (liefst via de mail).

 

 

  Het begin    
  Het begin   Noeste arbeid   Flodderdreef 2019
           
     
  Het resultaat   Na gedane arbeid    
         
  Markdal 2024        

 

Laatste wijziging 01-08-2022

 

^ Naar boven