Coördinator
Willem Veenhuizen

Emailadres
stadsvogels@westbrabantsevwg.nl

Doel
Een bijdrage leveren aan de bescherming van vogels in de bebouwde kom van Breda. Dat doet de stadsvogelwerkgroep:

. via voorlichting en het verzorgen van educatieve activiteiten;
. door het uitvoeren van onderzoek en inventarisaties;
. door middel van het adviseren van organisaties, de gemeente en particulieren.

Gebied
In het algemeen genomen is dat het stedelijk milieu, met parken en wateren. Momenteel is ons (praktisch) werkgebied de bebouwde kom van Breda.

Werkwijze
Jaarlijks organiseren we vier stadsvogelexcursies: het centrum en park Valkenberg e.o., het Zaartpark, het Wilhelminapark en de laatste excursie organiseren we om de paar jaar in een ander gebied of wijk.
De coördinator probeert vogelaars enthousiast te maken om een soort binnen de wijk of stad te inventariseren, te karteren of te tellen. De eigen interesse van de stadsvogelaar(es) is bepalend voor de keuze voor een soortspecifieke inventarisatie. In samenwerking tellen we ook bijvoorbeeld de fuut in de singels, scholeksters in de stad, de huismus per wijk of de singels huiszwaluw in geheel Breda e.o.

In het verenigingsblad van de vogelwerkgroep ‘Het Hupke’ worden bevindingen gepubliceerd, of ze worden in rapportvorm uitgewerkt.

Bijzonderheden
Ongeveer 13. Het betreft nog leden van tijdens de kartering ‘Vogels houden van Breda’ 2002-2008.

Laatste inhoudelijke wijziging 24-12-2019

Terug…

Houtduif (foto @ Gerard van den Broek)
Volop aanwezig in Breda @
Boek: Vogels houden van Breda
Bijna in iedere achertuin @

De Kamertjes

Gebiedsbeheer om biodiversiteit van flora en fauna in het gebied te behouden naar het vroegere karakter als kleinschalig weidegebied.

Het onderhouden en aanplanten van knotwilgen doen we om de biotoop van de steenuil in stand te houden. 

De werkgroep zet zich in om het graslandgebied zo goed mogelijk te beheren door de vogels maandelijks te inventariseren.

Jaarrond inventariseren van de in het gebied aanwezige vogels. Hiermee komen we tot een jarenlange trend van soorten en aantallen.

Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten, waarvoor wij de vogels aanwezig in het gebied helpen monitoren.

Het organiseren van lezingen over een soort of gebied, en onderwerpen die te maken hebben met het monitoren of beschermen van vogels.

Bescherming van vogels in de bebouwde kom van Breda. Via voorlichting, adviseren, en door het uitvoeren van onderzoek en inventarisaties.

Van oktober tot maart op een gestructureerde manier inventariseren om zicht op de soorten en aantallen van de watervogels te houden.

Leden van de vogelwerkgroep gaan graag met elkaar op pad om vogels in voor hen nieuwe gebieden te ontdekken tijdens een excursie.

Een bijdrage leveren aan de bescherming van roofvogels. Dit doen we door educatie, en het doen van inventarisaties en onderzoek.

Alle uilen in en om Breda beschermen door het doen van onder andere tellingen en onderzoek, en het plaatsen van nestkasten.

Weidevogelbescherming door voorlichting, en het opsporen en beschermen van nesten op die percelen waar grondbewerkingen plaatsvinden.