Coördinator
Agnes van der Sanden

Emailadres 
weidevogels@westbrabantsevwg.nl

Doel
Een bijdrage leveren aan de weidevogelbescherming. Dit doet de groep door voorlichting te geven; het verzorgen van educatieve activiteiten; het opsporen en beschermen van weidevogelnesten op die percelen waarop door de perceeleigenaren grondbewerkingen plaatsvinden

Gebied
Van maart tot juli inventariseren we broedvogels in de polder van Weimeren, ten noorden van Prinsenbeek. Veelal betreft het akkers en weilanden van boeren uit de omgeving. Ook zijn enkele percelen van Staatsbosbeheer.

Werkwijze
In de periode maart tot juli, het broedseizoen van o.a. weidevogels, zijn we regelmatig in polder Weimeren te vinden. Vanaf de openbare weg observeren we het gedrag van de aanwezige (weide)vogels en houden we bij welke vogels op welk perceel broedgedrag vertonen. Onze waarnemingen delen we met de betreffende boeren en zij op hun beurt melden hun bevindingen aan ons.
De boer geeft aan waar en wanneer hij welke bewerkingen wil gaan uitvoeren, zodat wij tijdig de nesten kunnen opsporen en in mandjes leggen. De precieze plaats wordt geplot via een app. Zo geven we de locatie door aan Brabants Landschap. Ook de boer krijgt de gegevens door. Aanvullende data worden ingevuld op de computer.
Als de boer de bewerkingen gaat uitvoeren, is er een aantal vrijwilligers aanwezig om de veiligheid van nesten en vogels te waarborgen.  We houden ook bij hoeveel eieren per nest er daadwerkelijk uitkomen en we proberen ook het verloop onder de kuikens te volgen.

Bijzonderheden
Onze groep bestaat uit 14 tot 18 vrijwilligers. Wij heten nieuwe aanwas graag welkom.

We werken nauw samen met de boeren en met Brabants Landschap.

 

Terug…

Laatste inhoudelijke wijziging 01-01-2024

De Kamertjes

Gebiedsbeheer om biodiversiteit van flora en fauna in het gebied te behouden naar het vroegere karakter als kleinschalig weidegebied.

Het onderhouden en aanplanten van knotwilgen doen we om de biotoop van de steenuil in stand te houden. 

De werkgroep zet zich in om het graslandgebied zo goed mogelijk te beheren door de vogels maandelijks te inventariseren.

Jaarrond inventariseren van de in het gebied aanwezige vogels. Hiermee komen we tot een jarenlange trend van soorten en aantallen.

Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten, waarvoor wij de vogels aanwezig in het gebied helpen monitoren.

Het organiseren van lezingen over een soort of gebied, en onderwerpen die te maken hebben met het monitoren of beschermen van vogels.

Bescherming van vogels in de bebouwde kom van Breda. Via voorlichting, adviseren, en door het uitvoeren van onderzoek en inventarisaties.

Van oktober tot maart op een gestructureerde manier inventariseren om zicht op de soorten en aantallen van de watervogels te houden.

Leden van de vogelwerkgroep gaan graag met elkaar op pad om vogels in voor hen nieuwe gebieden te ontdekken tijdens een excursie.

Een bijdrage leveren aan de bescherming van roofvogels. Dit doen we door educatie, en het doen van inventarisaties en onderzoek.

Alle uilen in en om Breda beschermen door het doen van onder andere tellingen en onderzoek, en het plaatsen van nestkasten.

Weidevogelbescherming door voorlichting, en het opsporen en beschermen van nesten op die percelen waar grondbewerkingen plaatsvinden.