Excursies

Naam coördinatoren
Martin van Leest en Giggi van Melick,

Emailadres
excursies@westbrabantsevwg.nl

Wat doen wij als werkgroep?
We organiseren voor leden (en afhankelijk van de excursie ook voor niet-leden) excursies zodat leden in groepsverband en onder begeleiding van een gids met elkaar op pad gaan om vogels te ontdekken en om van elkaar te leren. De excursie werkgroep organiseert jaarlijks een 20-tal diverse excursies waarvan de meeste in het voor- en najaar, in de winter en zomer is het rustiger. De werkgroep is verantwoordelijk voor het maken van een planning, de organisatie, de afstemming met de begeleiders, de communicatie en de registratie van de leden die zich aanmelden. Communicatie van de geplande excursies loopt via de maandelijkse nieuwsbrief van de vogelwerkgroep en de website.

De excursie werkgroep heeft een tweetal concrete doelen geformuleerd waar de focus op ligt:

  • Gemiddeld elke maand 2 excursies organiseren. Deze worden vooral op zaterdag en zondag gepland. We organiseren excursies in de natuurgebieden in en rondom Breda, en in de regio. Een enkele keer organiseren we ook excursies naar gebieden die buiten de regio liggen, bijvoorbeeld als dit aansluit bij een lezing, recente ontwikkelingen of andere wetenswaardigheden op vogelgebied.
  • De groep excursie begeleiders binnen de vogelwerkgroep uitbreiden. Dit is voor iedereen belangrijk. De excursies van de VWG worden nu vaak verzorgd door een zeer kundige maar kleine groep vogelaars. Als we het aantal excursies willen vergroten, dan kunnen we niet het hele jaar op deze vogelaars een beroep doen. Nieuwe begeleiders zijn dus van groot belang. Ken je iemand die veel weet over vogels, ben je zelf zo iemand, of ken je iemand die veel kennis heeft over een bepaald natuurgebied en die graag een excursie wil verzorgen, laat het ons dan weten. Dit kunnen zowel mensen zijn die lid zijn van de VWG, als mensen van buiten de werkgroep.

Verzoeken voor excursie gebieden mogen ingediend worden, we horen graag waar jullie naartoe zouden willen gaan. In overleg kijken we dan of het verzoek georganiseerd kan worden.

Laatste inhoudelijke wijziging 01-01-2024

Terug…

Excursies Interessante waarneming - Giggi van Melick

De Kamertjes

Gebiedsbeheer om biodiversiteit van flora en fauna in het gebied te behouden naar het vroegere karakter als kleinschalig weidegebied.

Het onderhouden en aanplanten van knotwilgen doen we om de biotoop van de steenuil in stand te houden. 

De werkgroep zet zich in om het graslandgebied zo goed mogelijk te beheren door de vogels maandelijks te inventariseren.

Jaarrond inventariseren van de in het gebied aanwezige vogels. Hiermee komen we tot een jarenlange trend van soorten en aantallen.

Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten, waarvoor wij de vogels aanwezig in het gebied helpen monitoren.

Het organiseren van lezingen over een soort of gebied, en onderwerpen die te maken hebben met het monitoren of beschermen van vogels.

Bescherming van vogels in de bebouwde kom van Breda. Via voorlichting, adviseren, en door het uitvoeren van onderzoek en inventarisaties.

Van oktober tot maart op een gestructureerde manier inventariseren om zicht op de soorten en aantallen van de watervogels te houden.

Leden van de vogelwerkgroep gaan graag met elkaar op pad om vogels in voor hen nieuwe gebieden te ontdekken tijdens een excursie.

Een bijdrage leveren aan de bescherming van roofvogels. Dit doen we door educatie, en het doen van inventarisaties en onderzoek.

Alle uilen in en om Breda beschermen door het doen van onder andere tellingen en onderzoek, en het plaatsen van nestkasten.

Weidevogelbescherming door voorlichting, en het opsporen en beschermen van nesten op die percelen waar grondbewerkingen plaatsvinden.