Roofvogels

Naam coördinator

Raymond van Breemen

   

Emailadres

roofvogels@westbrabantsevwg.nl

   

Doel

 

Een bijdrage leveren aan de bescherming van roofvogels. Dat doet de roofvogelwerkgroep op de volgende manieren:

• via voorlichting en het verzorgen van educatieve activiteiten;

• het doen van verspreidings- en broed biologisch onderzoek;

  • alert zijn op, en waar mogelijk optreden tegen, roofvogelvervolging en andere bedreigingen.
 

Gebied

 

In december tellen we roofvogels in een groot deel van West Brabant.
Van maart tot augustus inventariseren we broedvogels ten noorden van Etten-Leur: Zwartenbergse Polder, Haagse Dijk/Strijpen, de Berk, de Hooiberg en de Oostpolder. Veelal betreft het terrein van Staatsbosbeheer. Enkele gebieden zijn van de gemeente Breda of het waterschap.

 

Werkwijze

 

Tijdens wintertellingen worden vaste telgebieden per fiets of auto doorkruist. Regelmatig stoppen we om met verrekijker of telescoop te zoeken naar aanwezige roofvogels. Deze worden vervolgens op kaarten ingetekend.
In het voorjaar en de zomer stelt de werkgroep het aantal roofvogelbroedparen vast aan de hand van een nestentelling. Om verstoring tot een minimum te beperken werken we volgens de methode uit de Handleiding Veldonderzoek Roofvogels (Bijlsma, KNNV-uitgeverij, 1997).
Van een aantal nesten, met name de torenvalken in kasten, worden broed biologische gegevens verzameld door de jongen te meten en te wegen. Zo krijgen we inzicht in de conditie, overleving en de verspreiding van de vogels. Alle gegevens worden verzameld op nestkaarten ten behoeve van Sovon en de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN).

 

Bijzonderheden

 

Huidig aantal deelnemers: 11 (+/- 23 tellers decembertelling). Nieuwe deelnemers zijn welkom.
Tijdens de decembertelling (één maal per jaar) kunnen onervaren vogelaars aansluiten bij ervaren tellers. Help je mee bij de maandelijkse tellingen van september tot en met maart, dan is het zelfstandig kunnen determineren van roofvogels gewenst.
Er wordt nauw samengewerkt met de Vlieghaai, een natuurvereniging die actief is op Vliegbasis Gilze Rijen.

   

 

 

 

Jonge Torenvalken © Raymond van Breemen

 

 


Nestkast (controle Torenvalken) © Raymond van Breemen

 

Laatste wijzigingen 24-12-2019

^ Naar boven