Stadsvogels

   

Naam coördinator

Willem Veenhuizen

   

Emailadres

stadsvogels@westbrabantsevwg.nl

   

Doel

 

Een bijdrage leveren aan de bescherming van vogels in de bebouwde kom van Breda. Dat doet de stadsvogelwerkgroep:
  • via voorlichting en het verzorgen van educatieve activiteiten;
  • door het uitvoeren van onderzoek en inventarisaties;
  • door middel van het adviseren van organisaties, de gemeente en particulieren.
 

Gebied

 

In het algemeen genomen is dat het stedelijk milieu, met parken en wateren. Momenteel is ons (praktisch) werkgebied de bebouwde kom van Breda.
 

Werkwijze

 

Jaarlijks organiseren we vier stadsvogelexcursies: het centrum en park Valkenberg e.o., het Zaartpark, het Wilhelminapark en de laatste excursie organiseren we om de paar jaar in een ander gebied of wijk.
De coördinator probeert vogelaars enthousiast te maken om een soort binnen de wijk of stad te inventariseren, te karteren of te tellen. De eigen interesse van de stadsvogelaar(es) is bepalend voor de keuze voor een soortspecifieke inventarisatie. In samenwerking tellen we ook bijvoorbeeld de fuut in de singels, scholeksters in de stad, de huismus per wijk of de singels huiszwaluw in geheel Breda e.o.
In het lijfblad van de vogelwerkgroep ‘Het Hupke’ worden bevindingen gepubliceerd, of ze worden in rapportvorm uitgewerkt.
 

Bijzonderheden

 

Ongeveer 13. Het betreft nog leden van tijdens de kartering ‘Vogels houden van Breda’ 2002-2008.

 

 

         

 

 

Laatste wijziging 24-12-2019

^ Naar boven