Weidevogels

   

Naam coördinator

 Agnes van der Sanden
   

Emailadres

 weidevogels@westbrabantsevwg.nl 
   

Doel

Een bijdrage leveren aan de weidevogelbescherming. Dit doet de groep door:

 

 

  • voorlichting en verzorgen van educatieve activiteiten
  • het opsporen en beschermen van weidevogelnesten op die percelen waarop door de perceeleigenaren grondbewerkingen plaatsvinden
 

Gebied

 

Van maart tot juli inventariseren we broedvogels in de polder van Weimeren, ten noorden van Prinsenbeek. Veelal betreft het akkers en weilanden van boeren uit de omgeving. Ook zijn enkele percelen van Staatsbosbeheer.
 

Werkwijze

 

In de periode maart tot juli, het broedseizoen van o.a. weidevogels, zijn we
regelmatig in polder Weimeren te vinden. Vanaf de openbare weg observeren
we het gedrag van de aanwezige (weide)vogels en houden we bij welke vogels op welk perceel broedgedrag vertonen. Onze waarnemingen delen we met de
betreffende boeren en zij op hun beurt melden hun bevindingen aan ons.
De boer geeft aan waar en wanneer hij welke bewerkingen wil gaan uitvoeren,
zodat wij tijdig de nesten kunnen opsporen en in mandjes leggen. De precieze
plaats wordt geplot via een app. Zo geven we de locatie door aan Brabants
Landschap. Ook de boer krijgt de gegevens door. Aanvullende data worden
ingevuld op de computer.
Als de boer de bewerkingen gaat uitvoeren, is er een aantal vrijwilligers
aanwezig om de veiligheid van nesten en vogels te waarborgen.
We houden ook bij hoeveel eieren per nest er daadwerkelijk uitkomen
en we proberen ook het verloop onder de kuikens te volgen.
 

Bijzonderheden

 

Onze groep bestaat uit 14 tot 18 vrijwilligers. Wij heten nieuwe aanwas graag
welkom.
We werken nauw samen met de boeren en met Brabants Landschap.

 

 

                

Nest met eieren in mandje leggen                                               Uitgekomen jongen in mandje

 

                

De puikens zoeken een eigen weg                                                De kuikens krijgen bescherming tijdens de grondbewerking  

 

 

 

Laatste wijziging 2-02-2021

 

^ Naar boven