Uilen

   

Naam coördinator

Martin van Leest

   

Emailadres

uilen@westbrabantsevwg.nl 

   

Doel

 

De uilenwerkgroep heeft als doel alle uilensoorten in en om Breda bescherming te bieden. Dat doet de uilenwerkgroep op de volgende manieren:
  • het verrichten van tellingen en onderzoek;
  • het plaatsen van nestkasten op daarvoor geschikte locaties en deze controleren;
  • contact onderhouden met betrokkenen en belanghebbenden, zoals erfbewoners.
 

 

Gebied

 

 

Gebiednr.

Gebieden Kerk-en Steenuil

Gebiedscoördinator

 

1

Prinsenbeek noord

Peter Brabander

Frans Dollevoet

2

Haagse Beemden

Frans Jacobs

 

3

Vucht polder

Raymond v Breemen

Merlijn

4

Bavel

Harry van Vugt

Martin

5

Markdal

Martin

Herman Schriks

6

AA of Weerijs dal

Jan Broekman

 

7

De Rith

Frans Snijder

Jan Benoist

8

Prinsenbeek Liesbos

Piet Hendrickx

 

9

Breda

Ellie Pruiksma

 

10

Geersbroek Chaam

Sylvia van Nes

Martin

11

Hoge Bremberg e.o

Antoinette van de Wildt

Jos, Rob, Tonny

 

Werkwijze

 

Er worden tellingen verricht, onderzoek gedaan naar nieuwe broedgevallen, nestkasten geplaatst, contact onderhouden met erfbewoners, Brabants Landschap en Stone.
Het belangrijkste werk is het controleren van de Steen en Kerkuilkasten. De nestkasten worden door Brabants Landschap aan de vrijwilligers verstrekt mits zij zich aan voorwaarde houden zoals Arbo-wet en registratie.
Jaarlijks houden wij met onze werkgroep een overleg om de resultaten van het afgelopen jaar te bespreken en wat de nieuwe plannen zijn voor het komende jaar.
 

Bijzonderheden

 

De werkgroep is een van de 20 uilenwerkgroepen in West-Brabant.
Onze werkgroep heeft 120 steenuilkasten en 90 kerkuilkasten hangen in 10 verschillende gebieden in Breda. In deze 10 gebieden zijn 1 of meerdere personen actief die kasten controleren/schoonmaken en eventueel bijplaatsen.
Het contact met de erfbewoners is een van de belangrijkste taken van een coördinator. Bijna alle kasten hangen op particulier terrein.

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging 30-12-2019

 

^ Naar boven