De Kamertjes

  

 ​

   

 Coördinator:

Oscar Loos

   

 Emailadres:

kamertjes@westbrabantsevwg.nl
   
 Doel Doel van de vogelwerkgroep is om zich als groene vereniging ook daadwerkelijk bezig te houden met een stukje zichtbare natuur- en milieubescherming.
Het bewaren of zelfs verhogen van de natuurwetenschappelijke waarde, dus het verhogen van de biodiversiteit van flora en fauna. Het gebied mag daarbij het vroegere karakter als kleinschalig weidegebied met elzensingels niet verliezen.
 

 

 

De Kamertjes is een gebied van circa twee hectare en is gelegen in de Haagse Beemden, vlakbij het station langs de Backer en Ruebweg, hoek Westerhagelaan. Het gebied is omringd door een woonwijk, geluidswallen, de Westerhagelaan en de Backer en Ruebweg, waardoor het vrij geïsoleerd ligt.

 

 

 Werkwijze

Het beheersplan heeft als doel het gebied aantrekkelijk te maken en houden voor vogels, verschillende soorten vegetatie, amfibieën en vlinders.
In dit beheersplan wordt aan de Kamertjes tevens een stuk bosplantsoen en ruigte toegevoegd. Er zijn daarnaast meer geleidelijke overgangen gecreëerd van houtwal naar weiland. Zo wordt de functie van het gebied als “stepping-stone” in de ecologische groenstructuur van Breda versterkt.
De gemeentelijke Ecoploeg is verantwoordelijk voor het jaarlijks maaien (en afvoeren) van de weilandjes en het een maal per twee jaar maaien van de rietruigten.
De Vogelwerkgroep is verantwoordelijk voor het periodiek (8 tot 10 jaarlijks) volgens een schema afzetten van de elzensingels, het open houden van de binnensloten en greppels en het vergroten en uitdiepen van de kleine poel.

 
 Bijzonderheden

Gemiddeld zijn twaalf leden van de werkgroep een ochtend per maand van september tot en met maart werkzaam in het gebied. Ze onderhouden contact met de gemeente Breda en Brabants Landschap en noteren tijdens het werk de waargenomen vogels.

Omdat de groep aan het verouderen is is de werkgroep met name op zoek naar een aantal dertigers en veertigers om deel te nemen.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging 6-1-2020

 

^ Naar boven