Watervogels

   

Naam coördinator

Vacant (neem contact op met de bio-secretaris)

   

Emailadres

bio-secretaris@westbrabantsevwg.nl

   

Doel

 

Het doel van de werkgroep Watervogels is om door middel van tellingen binnen ons werkgebied een bijdrage te leveren aan de landelijk georganiseerde watervogeltellingen. Op die manier houden we op een gestructureerde manier zicht op de voorkomende watervogels in het door ons getelde gebied.

 

Gebied

 

Op dit moment worden, verdeeld over zeven teams, in zeven gebieden watervogels geteld. Deze gebieden liggen vrijwel allemaal in het noordelijk deel van het werkgebied van de West Brabantse vogelwerkgroep en zijn op de onderstaande kaart terug te vinden:

 

 

Werkwijze

 

Nederland is vanwege zijn strategische ligging, milde klimaat en waterrijke habitats een ideaal land voor watervogels, niet alleen voor overwinteraars maar ook voor doortrekkers van en naar broedgebieden. Voor diverse soorten is ons land van groot internationaal belang. Vanwege deze internationale verantwoordelijkheid staan watervogels al decennia lang in de belangstelling van vogelaars, onderzoekers en beheerders.

In de periode oktober tot en met maart wordt maandelijks, meestal op de zondag rond de 15e, door telploegen een inventarisatie uitgevoerd. De gegevens worden vervolgens door de leden afzonderlijk in een door SOVON voorgeschreven format genoteerd en per e-mail direct doorgezonden naar deze stichting. Intern worden de gegevens verstrekt aan de coördinator en op de eigen website gezet.
 

Bijzonderheden

 

Uitbreiding van het aantal deelnemers is mogelijk en zelfs gewenst.

Gezien de aard van de activiteiten biedt deze werkgroep een uitstekende mogelijkheid om een beginnende vogelaar ervaring te laten opdoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging 6-2-2020

 

^ Naar boven